Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej to jednostka powołana w celu prowadzenia intensywnej terapii neurologicznej pacjentów po udarach i urazach oraz z chorobą parkinsona, stwardnieniem rozsianym oraz innymi chorobami układu nerwowego.

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej to jednostka powołana w celu prowadzenia intensywnej terapii neurologicznej pacjentów po udarach i urazach oraz z chorobą parkinsona, stwardnieniem rozsianym oraz innymi chorobami układu nerwowego.

Zespół oddziału to fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, neuropsycholodzy i neurologopedzi z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami, wyspecjalizowani wyłącznie w terapii pacjentów neurologicznych. Większość specjalistów pracuje wyłącznie w ośrodku Terapia Neurologiczna Samodzielni, co jest rzadkością na rynku usług medycznych.

Dzięki własnemu zespołowi oraz rozwiniętej współpracy pomiędzy różnymi specjalistami oddział dzienny ośrodka realizuje koncepcję kompleksowej terapii neurologicznej i jest traktowany jako referencyjny model prowadzenia terapii dla innych oddziałów i przychodni rehabilitacji neurologicznej w Polsce.

Oddział jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do fizjoterapii, fizykoterapii, terapii neuropsychologicznej i neurologopedycznej, w tym pracownię multimedialną, kuchnię terapeutyczną i pełne zaplecze do terapii zajęciowej.

Dla kogo

Na oddział dzienny przyjmujemy pacjentów potrzebujących intensywnej kompleksowej terapii neurologicznej. Terapia na oddziale dziennym jest zalecana przede wszystkim pacjentom w pierwszych miesiącach po udarze lub urazie, gdy układ nerwowy podlega najszybszej regeneracji. Znaczna część naszych pacjentów trafia do nas bezpośrednio po wypisaniu z oddziału neurologicznego lub oddziału rehabilitacji neurologicznej. Zwykle celem takiego pobytu jest intensyfikacja rehabilitacji w celu szybszego powrotu do samodzielności w życiu codziennym. Dla innych pacjentów pobyt w oddziale jest podyktowany potrzebą ciągłości procesu terapeutycznego w okresie oczekiwania na terapię finansowaną z NFZ.
Warunkiem przyjęcia na oddział jest stan chorego, umożliwiający nam przejęcie nad nim opieki w czasie pobytu w oddziale (pacjent siedzący) oraz współdziałanie podczas terapii (pacjent współpracujący). Z uwagi na profil ośrodka do oddziału dziennego przyjmujemy wyłącznie pacjentów dorosłych.
Jeżeli nie spełniasz warunków przyjęcia na oddział, przeczytaj o intensywnej terapii domowej.

Umów się na terapię już teraz!

Cele terapii

Terapia w oddziale dziennym jest realizowana w oparciu o pakiety intensywnej kompleksowej terapii, ukierunkowanej na poprawę konkretnych funkcji. Pacjenci zwykle w pierwszym okresie po udarze, urazie lub przy innych jednostkach chorobowych dążą do przywrócenia funkcji chodu oraz zaburzeń poznawczych i/lub językowych. Na dalszym etapie terapii, priorytetem może stawać się poprawa funkcjonowania ręki czy redukcja spastyczności. Chociaż powyższe funkcje wyznaczają zwykle priorytety pacjenta i zespołu terapeutycznego, należy zauważyć, że terapia obejmuje zazwyczaj znacznie szerszy zakres funkcji oraz wymaga jednoczesnej troski o inne aspekty funkcjonowania pacjenta. Prawidłowo prowadzona terapia neurologiczna koncentruje się na przywracaniu samodzielności pacjenta w trzech wymiarach – samodzielności w życiu codziennym, społecznym i zawodowym.

Kwalifikacja na terapię w oddziale dziennym

Kwalifikacja na terapię jest przeprowadzana przez lekarza neurologa lub lekarza specjalistę medycyny rehabilitacyjnej. Honorujemy skierowania ze szpitala oraz poradni specjalistycznych wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przyjęciem na oddział. Pacjenci, którzy nie posiadają ważnego skierowania są zobowiązani do odbycia wizyty kwalifikacyjnej w Poradni rehabilitacji neurologicznej. W ramach wizyty kwalifikacyjnej lekarz określa wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych rodzajów terapii w oparciu o analizę dokumentacji medycznej, wywiad z pacjentem i badanie diagnostyczne. W zależności od zakresu wskazanej terapii, pacjent może zostać skierowany na konsultacje do innych specjalistów, w tym przede wszystkim konsultację fizjoterapeutyczną, neuropsychologiczną i lub neurologopedyczną. Poszczególni specjaliści przeprowadzają szczegółową diagnostykę wybranych funkcji, a następnie przygotowują szczegółowy plan terapii.

Planowanie terapii

Plan terapii jest tworzony w oparciu o rodzaje i intensywność terapii rekomendowanej przez poszczególnych specjalistów. Na tym etapie do opieki nad pacjentem jest przydzielany terapeuta prowadzący. Jego rolą jest wówczas weryfikacja planu terapii pod względem możliwości fizycznych i oczekiwań pacjenta oraz ewentualne dostosowanie planu terapii do tych uwarunkowań. Należy zauważyć, że początkowe plany bywają modyfikowane już po 1-2 tygodniach terapii. Wynika to z weryfikacji realnych możliwości pacjenta i obserwacji jego reakcji na różne bodźce. Zadaniem terapeuty prowadzącego jest bieżące reagowanie na tego typu uwarunkowania i zapewnienie pacjentowi najlepiej dopasowanego programu terapii.

W oparciu o plan terapii uzgodniony z pacjentem dobierany jest zespół terapeutyczny. Składa się on zwykle z terapeutów odpowiedzialnych za różne rodzaje terapii, przy czym w przypadku intensywnej terapii zwykle do zespołu włączanych jest dwóch, a nawet trzech terapeutów o tej samej specjalizacji. Taka praktyka wynika z potrzeby zróżnicowania bodźców, na jakie jest eksponowany pacjent (różne style pracy i osobowości terapeutów), współpracy w zespole (możliwość przedyskutowania wybranych aspektów terapii przez terapeutów zaangażowanych w nią), a także ze względów pragmatycznych (większa pewność utrzymania ciągłości terapii w przypadku absencji i ograniczonej dostępności terapeutów).

W oparciu o plan terapii tworzony jest szczegółowy harmonogram, uwzględniający konkretne dni i godziny terapii oraz przerwy. Harmonogram ten jest tworzony przez Recepcję na 4 tygodnie do przodu i weryfikowany pod koniec każdego tygodnia.

Ewaluacja efektów terapii

Terapia na oddziale dziennym jest prowadzona w dni robocze od poniedziałku do piątku. Pacjenci zwykle przyjeżdżają do ośrodka w godzinach porannych i pozostają w nim na kilka godzin. Intensywność terapii wymaga zwykle przerw pomiędzy poszczególnymi jednostkami terapii. W czasie tym pacjenci mogą odpocząć w pokoju odpoczynku, zjeść posiłek (własny lub zamówiony w ośrodku), porozmawiać z innymi pacjentami i opiekunami. W czasie pobytu na oddziale pacjenci mogą przebywać samodzielnie lub pod w towarzystwie opiekunów.

Ewaluacja efektów terapii jest przeprowadzana przez zespół terapeutyczny co 4 tygodnie. Szczegółowe omówienie dotychczasowych efektów oraz rekomendacje dotyczące dalszej terapii są omawiane przez terapeutę prowadzącego w ramach wizyty ewaluacyjnej. W wizycie takiej mogą brać udział inni terapeuci, zaproszeni przez terapeutę prowadzącego, a także osoby bliskie pacjenta. Niezależnie od okresowej oceny efektów terapii, w ramach każdej jednostki terapeutycznej są formułowane cele i monitorowane postępy terapii. Pacjent i jego bliscy są informowani na bieżąco o identyfikowanych postępach w terapii oraz okolicznościach, które mogą utrudniać realizację celów terapii.

Poznaj naszych specjalistów:

Fizjoterapeuci

mgr Martyna Jankowska

Fizjoterapeuta

mgr Marianna Jarocka

Fizjoterapeuta

mgr Anna Konopka

Fizjoterapeuta

mgr Patrycja Puzewicz

Fizjoterapeuta

mgr Maria Stefaniak

Fizjoterapeuta

mgr Agata Zdrowowicz

Fizjoterapeuta

Terapeuci zajęciowi

mgr Joanna Ostałowska

Terapeuta zajęciowy

Neuropsycholodzy

mgr Hanna Grygarowicz

Neuropsycholog

dr Szczepan Iwański

Neuropsycholog

mgr Magdalena Roessler-Górecka

Neuropsycholog, Specjalista psycholog kliniczny

Neurologopedzi

Planujesz rozpocząć terapię? Poznaj zasady przyjęć w Ośrodku Terapia Neurologiczna Samodzielni.

A jeżeli masz dodatkowe pytania – sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) lub skontaktuj się z nami.

KONTAKT

Umów się na wizytę

Rejestracja telefoniczna

pn-pt, 9.00-20.00

22 658 14 64

Rejestracja internetowa

Rejestracja 7 dni w tygodniu
przez całą dobę

Zaplanuj przyjazd

Terapia Neurologiczna Samodzielni

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18
(Budynek Medhouse, I piętro)
02-366 Warszawa

Poznaj nas lepiej

Wyślij zapytanie

Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie do jednorazowego kontaktu i nie zostaną umieszczone w żadnej bazie danych bez Państwa zgody.

NA SKRÓTY

Dla kogo

Gdzie

Specjaliści

Metody

Ośrodek

Terapia

 • Terapia indywidualna
 • Terapia stacyjna
 • Pionizacja
 • Trening lokomocyjny
 • Terapia zadaniowa
 • Instruktaże opieki nad pacjentem
 • Terapia Saebo
 • Terapia Spacecurl 3D
 • Terapia multimedialna
 • Fizykoterapia
 • Hydroterapia
 • Joga i trening oddechowy
 • Konsultacje lekarzy specjalistów
 • Leczenie toksyną botulinową
 • Badania EMG
 • Konsultacje dietetyczne
 • Terapia neurologopedyczna
 • Terapia neuropsychologiczn

Ośrodek

 • Oddział dzienny
 • Terapia ambulatoryjna
 • Terapia domowa
 • Poradnie specjalistyczne
 • Centrum Kompleksowej Terapii Spastyczności
 • Zasady przyjęć
 • FAQ
 • Efekty

Specjaliści

 • Lekarze
 • Fizjoterapeuci
 • Terapeuci zajęciowi
 • Neuropsycholodzy
 • Neurologopedzi
 • Dietetycy

O nas

 • Podejście
 • Badania Kliniczne
 • Dla specjalistów