Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej to jednostka powołana w celu prowadzenia intensywnej terapii neurologicznej pacjentów po udarach i urazach oraz z chorobą parkinsona, stwardnieniem rozsianym oraz innymi chorobami układu nerwowego.

[/two_third_last]

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej to jednostka powołana w celu prowadzenia intensywnej terapii neurologicznej pacjentów po udarach i urazach oraz z chorobą parkinsona, stwardnieniem rozsianym oraz innymi chorobami układu nerwowego.

Zespół oddziału to fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, neuropsycholodzy i neurologopedzi z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami, wyspecjalizowani wyłącznie w terapii pacjentów neurologicznych. Większość specjalistów pracuje wyłącznie w ośrodku Terapia Neurologiczna Samodzielni, co jest rzadkością na rynku usług medycznych.

Dzięki własnemu zespołowi oraz rozwiniętej współpracy pomiędzy różnymi specjalistami oddział dzienny ośrodka realizuje koncepcję kompleksowej terapii neurologicznej i jest traktowany jako referencyjny model prowadzenia terapii dla innych oddziałów i przychodni rehabilitacji neurologicznej w Polsce.

Oddział jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do fizjoterapii, fizykoterapii, terapii neuropsychologicznej i neurologopedycznej, w tym pracownię multimedialną, kuchnię terapeutyczną i pełne zaplecze do terapii zajęciowej.

Dla kogo

Na oddział dzienny przyjmujemy pacjentów potrzebujących intensywnej kompleksowej terapii neurologicznej. Terapia na oddziale dziennym jest zalecana przede wszystkim pacjentom w pierwszych miesiącach po udarze lub urazie, gdy układ nerwowy podlega najszybszej regeneracji. Znaczna część naszych pacjentów trafia do nas bezpośrednio po wypisaniu z oddziału neurologicznego lub oddziału rehabilitacji neurologicznej. Zwykle celem takiego pobytu jest intensyfikacja rehabilitacji w celu szybszego powrotu do samodzielności w życiu codziennym. Dla innych pacjentów pobyt w oddziale jest podyktowany potrzebą ciągłości procesu terapeutycznego w okresie oczekiwania na terapię finansowaną z NFZ.
Warunkiem przyjęcia na oddział jest stan chorego, umożliwiający nam przejęcie nad nim opieki w czasie pobytu w oddziale (pacjent siedzący) oraz współdziałanie podczas terapii (pacjent współpracujący). Z uwagi na profil ośrodka do oddziału dziennego przyjmujemy wyłącznie pacjentów dorosłych.
Jeżeli nie spełniasz warunków przyjęcia na oddział, przeczytaj o intensywnej terapii domowej.

Umów się na terapię już teraz!

Cele terapii

Terapia w oddziale dziennym jest realizowana w oparciu o pakiety intensywnej kompleksowej terapii, ukierunkowanej na poprawę konkretnych funkcji. Pacjenci zwykle w pierwszym okresie po udarze, urazie lub przy innych jednostkach chorobowych dążą do przywrócenia funkcji chodu oraz zaburzeń poznawczych i/lub językowych. Na dalszym etapie terapii, priorytetem może stawać się poprawa funkcjonowania ręki czy redukcja spastyczności. Chociaż powyższe funkcje wyznaczają zwykle priorytety pacjenta i zespołu terapeutycznego, należy zauważyć, że terapia obejmuje zazwyczaj znacznie szerszy zakres funkcji oraz wymaga jednoczesnej troski o inne aspekty funkcjonowania pacjenta. Prawidłowo prowadzona terapia neurologiczna koncentruje się na przywracaniu samodzielności pacjenta w trzech wymiarach – samodzielności w życiu codziennym, społecznym i zawodowym.

Kwalifikacja na terapię w oddziale dziennym

Kwalifikacja na terapię jest przeprowadzana przez lekarza neurologa lub lekarza specjalistę medycyny rehabilitacyjnej. Honorujemy skierowania ze szpitala oraz poradni specjalistycznych wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przyjęciem na oddział. Pacjenci, którzy nie posiadają ważnego skierowania są zobowiązani do odbycia wizyty kwalifikacyjnej w Poradni rehabilitacji neurologicznej. W ramach wizyty kwalifikacyjnej lekarz określa wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych rodzajów terapii w oparciu o analizę dokumentacji medycznej, wywiad z pacjentem i badanie diagnostyczne. W zależności od zakresu wskazanej terapii, pacjent może zostać skierowany na konsultacje do innych specjalistów, w tym przede wszystkim konsultację fizjoterapeutyczną, neuropsychologiczną i lub neurologopedyczną. Poszczególni specjaliści przeprowadzają szczegółową diagnostykę wybranych funkcji, a następnie przygotowują szczegółowy plan terapii.

Planowanie terapii

Plan terapii jest tworzony w oparciu o rodzaje i intensywność terapii rekomendowanej przez poszczególnych specjalistów. Na tym etapie do opieki nad pacjentem jest przydzielany terapeuta prowadzący. Jego rolą jest wówczas weryfikacja planu terapii pod względem możliwości fizycznych i oczekiwań pacjenta oraz ewentualne dostosowanie planu terapii do tych uwarunkowań. Należy zauważyć, że początkowe plany bywają modyfikowane już po 1-2 tygodniach terapii. Wynika to z weryfikacji realnych możliwości pacjenta i obserwacji jego reakcji na różne bodźce. Zadaniem terapeuty prowadzącego jest bieżące reagowanie na tego typu uwarunkowania i zapewnienie pacjentowi najlepiej dopasowanego programu terapii.

W oparciu o plan terapii uzgodniony z pacjentem dobierany jest zespół terapeutyczny. Składa się on zwykle z terapeutów odpowiedzialnych za różne rodzaje terapii, przy czym w przypadku intensywnej terapii zwykle do zespołu włączanych jest dwóch, a nawet trzech terapeutów o tej samej specjalizacji. Taka praktyka wynika z potrzeby zróżnicowania bodźców, na jakie jest eksponowany pacjent (różne style pracy i osobowości terapeutów), współpracy w zespole (możliwość przedyskutowania wybranych aspektów terapii przez terapeutów zaangażowanych w nią), a także ze względów pragmatycznych (większa pewność utrzymania ciągłości terapii w przypadku absencji i ograniczonej dostępności terapeutów).

W oparciu o plan terapii tworzony jest szczegółowy harmonogram, uwzględniający konkretne dni i godziny terapii oraz przerwy. Harmonogram ten jest tworzony przez Recepcję na 4 tygodnie do przodu i weryfikowany pod koniec każdego tygodnia.

Ewaluacja efektów terapii

Terapia na oddziale dziennym jest prowadzona w dni robocze od poniedziałku do piątku. Pacjenci zwykle przyjeżdżają do ośrodka w godzinach porannych i pozostają w nim na kilka godzin. Intensywność terapii wymaga zwykle przerw pomiędzy poszczególnymi jednostkami terapii. W czasie tym pacjenci mogą odpocząć w pokoju odpoczynku, zjeść posiłek (własny lub zamówiony w ośrodku), porozmawiać z innymi pacjentami i opiekunami. W czasie pobytu na oddziale pacjenci mogą przebywać samodzielnie lub pod w towarzystwie opiekunów.

Ewaluacja efektów terapii jest przeprowadzana przez zespół terapeutyczny co 4 tygodnie. Szczegółowe omówienie dotychczasowych efektów oraz rekomendacje dotyczące dalszej terapii są omawiane przez terapeutę prowadzącego w ramach wizyty ewaluacyjnej. W wizycie takiej mogą brać udział inni terapeuci, zaproszeni przez terapeutę prowadzącego, a także osoby bliskie pacjenta. Niezależnie od okresowej oceny efektów terapii, w ramach każdej jednostki terapeutycznej są formułowane cele i monitorowane postępy terapii. Pacjent i jego bliscy są informowani na bieżąco o identyfikowanych postępach w terapii oraz okolicznościach, które mogą utrudniać realizację celów terapii.

Poznaj naszych specjalistów:

Fizjoterapeuci

mgr Marianna Jarocka

Fizjoterapeuta

mgr Agata Zdrowowicz

Fizjoterapeuta

Terapeuci zajęciowi

Neuropsycholodzy

mgr Hanna Grygarowicz

Neuropsycholog

dr Szczepan Iwański

Neuropsycholog

mgr Magdalena Roessler-Górecka

Neuropsycholog, Specjalista psycholog kliniczny

Neurologopedzi

Planujesz rozpocząć terapię? Poznaj zasady przyjęć w Ośrodku Terapia Neurologiczna Samodzielni.

A jeżeli masz dodatkowe pytania – sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) lub skontaktuj się z nami.

KONTAKT

Umów się na wizytę

Rejestracja telefoniczna

pn-pt, 9.00-19.00

573 142 752

Rejestracja internetowa

Rejestracja 7 dni w tygodniu
przez całą dobę

Zaplanuj przyjazd

Terapia Neurologiczna Samodzielni

ul. Maurycego Mochnackiego 10
02-042 Warszawa

Poznaj nas lepiej

Wyślij zapytanie

Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie do jednorazowego kontaktu i nie zostaną umieszczone w żadnej bazie danych bez Państwa zgody.

NA SKRÓTY

Dla kogo

Gdzie

Specjaliści

Metody

Ośrodek

Terapia

 • Terapia indywidualna
 • Terapia stacyjna
 • Pionizacja
 • Trening lokomocyjny
 • Terapia zadaniowa
 • Instruktaże opieki nad pacjentem
 • Terapia Saebo
 • Terapia Spacecurl 3D
 • Terapia multimedialna
 • Fizykoterapia
 • Hydroterapia
 • Joga i trening oddechowy
 • Konsultacje lekarzy specjalistów
 • Leczenie toksyną botulinową
 • Badania EMG
 • Konsultacje dietetyczne
 • Terapia neurologopedyczna
 • Terapia neuropsychologiczn

Ośrodek

 • Oddział dzienny
 • Terapia ambulatoryjna
 • Terapia domowa
 • Poradnie specjalistyczne
 • Centrum Kompleksowej Terapii Spastyczności
 • Zasady przyjęć
 • FAQ
 • Efekty

Specjaliści

 • Lekarze
 • Fizjoterapeuci
 • Terapeuci zajęciowi
 • Neuropsycholodzy
 • Neurologopedzi
 • Dietetycy

O nas

 • Podejście
 • Badania Kliniczne
 • Dla specjalistów