dr hab. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska Lekarz neurolog

Doświadczenie zawodowe:
 • 2017-teraz – Terapia neurologiczna samodzielni,
 • 2007-teraz – ekspert zewnętrzny ds. działań niepożądanych leków przy Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
 • 2007-2012 – udział w pracach zespołu ekspertów ds. działań niepożądanych leków przy Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
 • 1999–teraz – współpraca naukowa i dydaktyczna z Katedrą i Zakładem Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM w ramach umowy pomiędzy WUM i IPIN,
 • 1999-teraz – II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na stanowisku asystenta, od 2000 r. na stanowisku adiunkta i od 2012 r. jako profesor nadzwyczajny,
 • 1994-1998 – studia doktoranckie, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Akademia Medyczna w Warszawie (obecnie WUM).
Wykształcenie:
 • 2010 – habilitacja, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
 • 2010 – specjalizacja w dziedzinie farmakologii klinicznej,
 • 2000 – II stopień specjalizacji w dziedzinie neurologii,
 • 1999 – doktorat w dziedzinie nauk medycznych, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
 • 1997 – I stopień specjalizacji w dziedzinie neurologii,
 • 1986-1992 – lekarz medycyny, I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (ukończony z wyróżnieniem).
Dodatkowe kompetencje:
 • 2012 – kurs podstawowy EEG,
 • 2011-2016 – promotor 4 prac doktorskich,
 • praca naukowa: neuroimmunologia, neurobiologia, farmakologia.
Wybrane publikacje:
 • Bronisz E., Kurkowska-Jastrzębska I., „Matrix Metalloproteinase 9 in Epilepsy: The Role of Neuroinflammation in Seizure Development”, Mediators Inflamm, 2016; 2016:7369020,
 • Kurkowska-Jastrzebska I., Karlinski M.A., Błażejewska-Hyzorek B., Sarzyńska-Długosz I., Filipiak K.J., Członkowska A., „Carotid intima media thickness and blood biomarkers of atherosclerosis in patients after stroke or myocardial infarction”, Croat Med J., 2016, 57(6):548-557,
 • Cudna A., Jopowicz A., Mierzejewski P., Kurkowska-Jastrzębska I., „Serum metalloproteinase 9 levels increase after generalized tonic-clonic seizures”, Epilepsy Res., 2017 Jan, 129:33-36. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2016.11.006,
 • Członkowska A., Kurkowska-Jastrzębska I., „Inflammation and gliosis in neurological diseases–clinical implications”, J Neuroimmunol, 2011, 231(1-2):78-85,
 • Kurkowska-Jastrzębska I., Zaremba M., Członkowska A., Oderfeld-Nowak B., „Down-regulation of microglia and NG2-positive cells reaction in trimethyltin-injured hippocampus of rats treated with myelin basic protein-reactive T cells: Possible contribution to the neuroprotective effect of T cells”, J Neurosci Res., 2010, 88(1):24-32,
 • Kurkowska-Jastrzębska I., Bałkowiec –Iskra E., Joniec I., Litwin T., Członkowski A., Członkowska A., „Immunization with MOG and CFA partially protects dopaminergic neurons from MPTP induced damage in mouse model of Parkinson’s disease”, Neuroscience, 2005, 131:247-254,
 • Kurkowska-Jastrzębska I., Wrońska A., Członkowski A., Członkowska A., „The inflammatory reaction following MPTP intoxication in mice”, Exp. Neurol, 1999, 156: 50-61,
 • Członkowska A., Kohutnicka M., Kurkowska-Jastrzębska I., Członkowski A., „Microglial reaction in MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropiridine) induced Parkinson’s disease mice model, Neurodegeneration”, 1996, 5:137-143,
 • Kurkowska-Jastrzębska I., Bałkowiec–Iskra E., Członkowski A., Członkowska A., „Zapalenie w neurodegeneracji – szkodliwe czy neuroprotekcyjne”, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (supl.1): 61-71,
 • Kurkowska-Jastrzębska I., Pilip S., Niedzielska K., Barańska-Gieruszczak M., „Padaczka lekooporna a czynniki genetyczne”, Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 1:25-32,
 • Członkowska A., Ciesielska A., Gromadzka G., Kurkowska-Jastrzębska I., „Estrogen and cytokines production – the possible cause of gender differences in neurological diseases”, Current Pharmaceutical Design, 2005, 11:1017-1030,
 • Kurkowska-Jastrzębska I., Barańska-Gieruszczak M., Niedzielska K., „Zaburzenia psychiczne w padaczce”, Terapia, 2007, 2(189): 38-44,
 • Kurkowska-Jastrzębska I., Mirowska-Guzel D., „Zaburzenia funkcji poznawczych stwardnieniu rozsianym”, Terapia, 2007, 2(189): 50-53,
 • Domańska M., Staniszewska A., Kurkowska-Jastrzębska I., Zaremba M., „Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwpadaczkowych u ciężarnych”, Lek w Polsce, 2009, 19(6):63-71,
 • Staniszewska A., Tarchalska-Kryńska B., Kurkowska-Jastrzębska I., „Codzienne problemy chorych na padaczkę”, Med. Pasje, 2011, 3(1):14-17,
 • Wolanin M., Przybek J., Kurkowska-Jastrzebska I., „Choroba Devica – zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia”, MS Report, 2014, 3 (10): 17-21,
 • Cudna A., Kurkowska-Jastrzębska I., „Epilepsy: inflammation and blood-brain barrier in the pathogenesis of the disease – new therapeutic targets (Padaczka: zapalenie i bariera krew-mózg w patogenezie choroby – nowe cele terapeutyczne)”, Farmakoter. Psych. Neurol., 2014, 30(2): 91-111,
 • Karaś K., Mierzejewski P., Kuczyńska J., Bieńkowski P., Kurkowska-Jastrzębska I., Sienkiewicz-Jarosz H., „Włosy jako matryca biologiczna. Czy badanie stężenia ksenobiotyków we włosach to przeszłość, czy przyszłość?”, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2015, 24, 165-173,
 • Bronisz E., Bembenek J., Kurkowska-Jastrzębska I., „Molecular mechanisms of valproic acid action and its potential neuroprotective effect (Molekularne mechanizmy działania kwasu walproinowego i ich wpływ na potencjalne działania neuroprotekcyjne)”, Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2015, 31, 141-167,
 • Kurkowska-Jastrzębska I., „Padaczka i ciąża”, Neurologia po Dyplomie, 2015, t.11, nr 2, s.7-15.
dr hab. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

dr hab. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Lekarz neurolog

Terapia

Terapia neurologiczna po udarach, uszkodzeniu nerwów obwodowych, urazach czaszkowo-mózgowych, przy Stwardnieniu Rozsianym, Chorobie Parkinsona i innych chorobach CUN.

Jednostki chorobowe

Specjalizujemy się w terapii pacjentów neurologicznych. Trafiają do nas pacjenci z chorobami i urazami centralnego układu nerwowego.

Historie pacjentów

Zobacz, jak nasi Pacjenci pokonują kolejne kroki, aby odzyskać samodzielność. Samodzielność, która czasami oznacza powrót do normalnego życia sprzed choroby, a w innym przypadku niezależność w czynnościach dnia codziennego.

Kolejne powiększenie zespołu

Od listopada do zespołu Terapia neurologiczna samodzielni dołączyła pani mgr Magdalena Karasowska-Deptuch - terapeuta neurologiczny zajęciowy, a od stycznia dołączy pani mgr Marianna Jarocka - fizjoterapeuta neurologiczny. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi...

czytaj dalej