dr hab. n. med. Rafał Rola Lekarz neurolog

Doświadczenie zawodowe:
 • 2017-teraz – Terapia neurologiczna samodzielni,
 • 2014-teraz – profesor, Kierownik Kliniki Neurologii, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej,
 • 2014-2016 – kierownik Oddziału Diagnostyki i Leczenia Padaczki Lekoopornej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • 2013 – ordynator, I Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • 2008-2013 – adiunkt, I Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • 2008-2011 – adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,
 • 2011-2011 – staż, Klinika Epileptologii, Uniwersytet w Bonn (pod kierownictwem prof. C. Elgera),
 • 2003-2008 – rezydent (neurologia), I Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • 2001-2008 – adiunkt w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka, wykładowca fizjologii człowieka Akademii Medycznej w Warszawie,
 • 2001-2002 – lekarski staż podyplomowy, Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie.
Wykształcenie:
 • 2012 – Doktor habilitowany medycyny,
 • 2008 – Specjalista neurolog, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • 2003 – Doktor nauk medycznych (z wyróżnieniem), Zakład Fizjologii Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • 1995-2001- Lekarz Medycyny, I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • 1996-1998 – Wydział Psychologii, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMaP), Uniwersytet Warszawski.
Dodatkowe informacje:
 • zainteresowania naukowe: neurofizjologia kliniczna, genetycznie uwarunkowane choroby zwyrodnieniowej OUN, choroby nerwowo-mięśniowe, padaczka, neuropatie obwodowe oraz polineuropatie,
 • autor i współautor ponad 30 oryginalnych publikacji umieszczonych na liście filadelfijskiej, m.in. w Brain Research i Neuroscience,
 • autor licznych wystąpień naukowych w Polsce i za granicą,
 • kierownik/badacz/współbadacz w licznych badaniach naukowych polskich i międzynarodowych,
 • absolwent kursów szkoleniowych z zakresu elektromiografii (EMG) i elektroencefalografii (EEG), Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej.
Wybrane publikacje:
 • M. Lew-Starowicz, R. Rola, „Correlates of sexual function in male and female patients with multiple sclerosis”, J. Sex. Med., 2014, vol.11, nr 9, s.2172-2180,
 • M. Lew-Starowicz, R. Rola, „Prevalence of sexual dysfunctions among women with multiple sclerosis Sex. Disabil.”, 2013, vol.31, nr 2, s.141-153,
 • H. Jacobi, M. Rakowicz, R. Rola, R. Fancellu, C. Mariotti, P. Charles, A. Dürr, M. Küper, D. Timmann, C. Linnemann, L. Schöls, O. Kaut, C. Schaub, A. Filla, L. Baliko, B. Melegh, J.-S. Kang, P. Giunti, B.P.C. van de Warrenburg, R. Fimmers, T. Klockgether, „Inventory of Non-Ataxia Signs (INAS): validation of a new clinical assessment instrument: Cerebellum”, 2013, vol.12, nr 3, s.418-428,
 • G. Witkowski, R. Rola, P. Szulczyk, „Effect of cyclic adenosine monophosphate on the G protein-dependent in ward rectifier K+-like channel current in medial prefrontal cortex pyramidal neurons”, J. Physiol. Pharmacol., 2012, vol.63, nr 5, s.457-462,
 • R. Rola, „Zaburzenia oddychania podczas snu (ZOPS) u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu i zaburzeniami krążenia mózgowego”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Monografie Neurologiczne, 42010. – 169 s. : il. ; 24 cm,
 • R. Rola, H. Jarosz, A. Wierzbicka, A. Wichniak, P. Richter, D. Ryglewicz, W. Jernajczyk, „Sleep disordered breathing and recurrence of cerebrovascular events, case-fatality, and functional outcome in patients with ischemic stroke or transient ischemic attack”, J. Physiol. Pharmacol., 2008, vol.59, suppl.6, s.615-621,
 • R. Rola, A. Wierzbicka, A. Wichniak, W. Jernajczyk, P. Richter, D. Ryglewicz, „Sleep related breathing disorders (SRBD) in patients with ischemic stroke and transient ischemic attack (TIA), respiratory and clinical correlations”, Journal of Physiology and Pharmacology, 2007, 58, (7), 201-209,
 • R. Rola, P.J. Szulczyk, „Kinetic properties of voltage-gated Na+ currents in rat muscular sympathetic neurons with and without adenosine triphosphate and guanosine triphosphate in intracellular solution”, Neurosci. Lett., 2004, vol.359, nr 1-2, s.53-56.
dr hab. n. med. Rafał Rola

dr hab. n. med. Rafał Rola

Lekarz neurolog

Terapia

Terapia neurologiczna po udarach, uszkodzeniu nerwów obwodowych, urazach czaszkowo-mózgowych, przy Stwardnieniu Rozsianym, Chorobie Parkinsona i innych chorobach CUN.

Jednostki chorobowe

Specjalizujemy się w terapii pacjentów neurologicznych. Trafiają do nas pacjenci z chorobami i urazami centralnego układu nerwowego.

Historie pacjentów

Zobacz, jak nasi Pacjenci pokonują kolejne kroki, aby odzyskać samodzielność. Samodzielność, która czasami oznacza powrót do normalnego życia sprzed choroby, a w innym przypadku niezależność w czynnościach dnia codziennego.

Kolejne powiększenie zespołu

Od listopada do zespołu Terapia neurologiczna samodzielni dołączyła pani mgr Magdalena Karasowska-Deptuch - terapeuta neurologiczny zajęciowy, a od stycznia dołączy pani mgr Marianna Jarocka - fizjoterapeuta neurologiczny. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi...

czytaj dalej