dr Szczepan Iwański Neuropsycholog

Doświadczenie zawodowe:
 • 2017-teraz – Terapia neurologiczna samodzielni,
 • 2006-teraz – II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Wykształcenie:
 • 2014 – Neuropsychologia, Podyplomowe Studia w Dziedzinie Psychologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 • 2012 – Otwarcie przewodu doktorskiego (praca doktorska „Zróżnicowanie patologii systemów uwagi na przykładzie osób z chorobą Wilsona”), Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • 2005 – Studia Magisterskie, Wydział Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dodatkowe kompetencje i osiągnięcia:
 • kierownik grantu naukowego „Wpływ przezczaszkowej stymulacji magnetycznej łączonej z behawioralnym treningiem przeszukiwania wzrokowego w rehabilitacji chorych z poudarowym zespołem zaniedbywania wzrokowo-przestrzennego. Badanie pilotażowe randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo” (od 2013),
 • współwykonawca grantu naukowego „Efektywność terapii grupowej vs indywidualnej w rehabilitacji chorych z amnezją w wyniku urazowego uszkodzenia mózgu” (2011-2015),
 • zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia) z zakresu oceny neuropsychologicznej, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie (2013-2014),
 • wizyty szkoleniowe w International Center for Neuro-Rehabilitation and Neuro-Psychiatry w Newcastle upon Tyne w Anglii oraz Community Head Injuries Service, The Comborne Centre w Aylesbury w Anglii (2010).
Wybrane publikacje:
 • Iwański S., Seniów J., Leśniak M., Litwin T., Członkowska A., „Diverse attention deficits in patients with neurologically symptomatic and asymptomatic Wilson’s disease”, Neuropsychology, 2015, 29(1):25-30. doi: 10.1037/neu0000103,
 • Bala A., Iwański S., Żyłkowski J., Jaworski M., Seniów J., Marchel A., „Visual disorders, the prosopometamorphopsia and prosopagnosia type in the early days after the onset of brain hemorrhagic stroke – a case report”, Neurocase, 2015, 21(3):331-338. doi: 10.1080/13554794.2014.892999.
dr Szczepan Iwański

dr Szczepan Iwański

Neuropsycholog

Terapia

Terapia neurologiczna po udarach, uszkodzeniu nerwów obwodowych, urazach czaszkowo-mózgowych, przy Stwardnieniu Rozsianym, Chorobie Parkinsona i innych chorobach CUN.

Jednostki chorobowe

Specjalizujemy się w terapii pacjentów neurologicznych. Trafiają do nas pacjenci z chorobami i urazami centralnego układu nerwowego.

Historie pacjentów

Zobacz, jak nasi Pacjenci pokonują kolejne kroki, aby odzyskać samodzielność. Samodzielność, która czasami oznacza powrót do normalnego życia sprzed choroby, a w innym przypadku niezależność w czynnościach dnia codziennego.

Kolejne powiększenie zespołu

Od listopada do zespołu Terapia neurologiczna samodzielni dołączyła pani mgr Magdalena Karasowska-Deptuch - terapeuta neurologiczny zajęciowy, a od stycznia dołączy pani mgr Marianna Jarocka - fizjoterapeuta neurologiczny. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi...

czytaj dalej