Centrum Kompleksowej Terapii Spastyczności

Witamy w Centrum Kompleksowej Terapii Spastyczności – pierwszej w Polsce jednostce, utworzonej w celu oferowania Pacjentom holistycznego podejścia do terapii spastyczności.

Aktualnie terapia spastyczności zwykle jest prowadzona z wykorzystaniem wybranych metod, które dostępne są w poszczególnych placówkach medycznych. Brak jest też standardów, które określałyby optymalny sposób leczenia i terapii pacjentów ze spastycznością.

Tworząc Centrum Kompleksowej Terapii Spastyczności zgromadziliśmy pod jednym dachem niezbędnych specjalistów i sprzęt, aby podjąć próbę znalezienia najlepszych sposobów redukcji spastyczności. Zależy nam, aby wybór metod diagnostycznych i terapii był podyktowany potrzebami Pacjenta, a nie dostępnością określonych specjalistów czy wyposażenia.

Zespół Centrum to uznani eksperci wybranych metod, którzy na co dzień współpracują ze sobą przy diagnostyce i terapii Pacjentów ze spastycznością, a także są zaangażowani w tworzenie standardów w tym obszarze oraz szkolenie innych lekarzy i terapeutów w zakresie metod terapii spastyczności.

dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
Kierownik Centrum Kompleksowej Terapii Spastyczności

Dla kogo

Spastyczność to nieprawidłowa kontrola i wzrost napięcia mięśniowego na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (mózgu lub rdzenia kręgowego).

Wskutek wzmożonego napięcia mięśniowego, mięśnie stają się sztywne, nadmiernie napinają się przy wykonywaniu ruchu. Czasem powoduje to ból.
Spastyczność nasila się w reakcji na ból, stres, silne emocje, a także gdy jest zimno oraz przy infekcjach.

Spastyczność towarzyszy pacjentom po udarze mózgu, w stwardnieniu rozsianym, po urazach po urazach czaszkowo-mózgowych i w niektórych chorobach genetycznie uwarunkowanych.

Spastyczność dotyczy głównie kończyn, rzadziej tułowia.

Spastyczną kończynę górną zwykle można rozpoznać po charakterystycznym układzie – jest przywiedziona do tułowia, zgięta w łokciu i nadgarstku, a dłoń jest zwrócona w dół z palcami zaciśniętymi w pięść i kciukiem schowanym w dłoni.

Spastyczna kończyna dolna jest najczęściej nadmiernie wyprostowana w kolanie, stopa zgięta w stronę podeszwową i zrotowana do wewnątrz, palce zgięte, a paluch zgięty lub nadmiernie wyprostowany.

W przypadku spastyczności mięśni tułowia widoczne jest nadmierne zgięcie tułowia do przodu lub w bok.

Spastyczność jest rozpoznawana podczas badania neurologicznego. Celem badania jest odróżnienie spastyczności od innych zaburzeń, dających podobne objawy, identyfikacja rodzaju i umiejscowienia spastyczności, a także ocena stopnia nasilenia spastyczności.

Spastyczność najczęściej wymaga terapii. Jej brak może prowadzić do utrwalonych (czasem nieodwracalnych) zmian strukturalnych, objawiających się zmniejszeniem zakresu ruchów, utrwalonymi przykurczami, powodującymi bolesność, a czasem też owrzodzeniami, odleżynami i ranami w fałdach skórnych.

Leczenie spastyczności obejmuje intensywną rehabilitację (kinezyterapię, terapię zajęciową, terapię z wykorzystaniem ortezy SAEBO, fizykoterapię, terapię z wykorzystaniem SPACECURL 3D, hydroterapię) oraz terapię farmakologiczną (leki działające ogólnie) i iniekcje toksyny botulinowej.

Umów się na terapię już teraz!

Jak redukujemy spastyczność?

Potrzebujesz pomocy w wyborze najlepszego rozwiązania?

Diagnostyka spastyczności

Celem pierwszej wizyty diagnostycznej jest potwierdzenie diagnozy spastyczności, identyfikacja jej zakresu oraz ocena stopnia nasilenia. W ramach wizyty diagnostycznej ustalane są cele terapii. Zwykle spastyczność jest jedynie jednym z problemów zdrowotnych, dlatego bardzo ważne, aby na tym etapie zdecydować, w jaki sposób terapia redukcji spastyczności będzie przenikała się z terapią zmierzającą do realizacji innych celów. Cele terapeutyczne są ustalone w porozumieniu z pacjentem, a często też przy udziale osób bliskich pacjenta i członków zespołu terapeutycznej.

Terapia spastyczności

W zależności od ustalonych celów terapeutycznych planowane jest dalsze postępowanie, obejmujące różne metody rehabilitacji, oraz, w zależności od potrzeb leczenie toksyną botulinową, leczenie farmakologiczne działające ogólnie, a także uzupełniająco, włączenie diety redukującej spastyczność.

Fizjoterapia spastyczności

Podstawową formą terapii zmierzającej do redukcji spastyczności jest intensywna fizjoterapia (przede wszystkim kinezyterapia, a więc leczenie ruchem), wspomagana fizykoterapią. Celem intensywnej fizjoterapii jest zwiększenie zakresu ruchu w spastycznych kończynach, poprawa siły mięśni antagonistycznych pomagających równoważyć odruchy spastyczne i lepsza kontrola siły skurczu mięśni napiętych spastycznie.

Terapia spastyczności z wykorzystaniem ortezy SAEBO

Dla powtarzalności i kontroli ruchów spastycznej dłoni wykorzystuje się ortezę SAEBO. Dzięki niej pacjent uczy się kontrolować ruch, a także jest w stanie wielokrotnie powtarzać go w sposób kontrolowany, utrwalając prawidłowy wzorzec ruchu.

Terapia zajęciowa w spastyczności ręki

Odpowiednie przygotowanie spastycznych mięśni jest wykorzystywane do przywracania funkcji o kluczowym znaczeniu dla codziennego funkcjonowania i samodzielności pacjenta. W ramach terapii zajęciowej (funkcjonalnej) ćwiczone są praktyczne umiejętności związane z codzienną toaletą, zmianą ubrania, przygotowywaniem posiłków i innymi czynnościami, których pacjent uczy się na nowo.

Terapia spastyczności z wykorzystaniem SPACECURL 3D, platformy Gamma i hydroterapii

Ważnym elementem terapii spastyczności, zwłaszcza przy spastyczności kończyny dolnej i mięśni tułowia jest odciążanie spastycznych mięśni i nauka świadomości własnego ciała i kontroli mięśni. W tym celu stosuje się terapię z wykorzystaniem SPACECURL 3D (urządzenia, które kiedyś było wykorzystywane jedynie do treningu kosmonautów, a teraz służy też do rehabilitacji), terapię z wykorzystaniem platformy Gamma i hydroterapię (ćwiczenia metodą halliwick concept). Dzięki takim metodom pacjent uczy się samodzielnie równoważyć napięcie wybranych mięśni i zaczyna w większym stopniu panować nad spastycznymi odruchami.

Terapia spastyczności z wykorzystaniem toksyny botulinowej

W przypadku bardziej nasilonej spastyczności ogniskowej stosuje się ostrzyknięcia toksyną botulinową. Dzięki tej metodzie następuje istotna redukcja wzmożonego napięcia mięśniowego na kilka do kilkunastu tygodni. W tym czasie, w ramach intensywnej fizjoterapii i terapii innymi metodami, pacjent uczy się kontrolować swoje ruchy i odtwarza naturalne umiejętności, które pomagają mu lepiej kontrolować ruchy, gdy działanie toksyny botulinowej ustępuje. Iniekcje toksyną botulinową są metodą bezpieczną (precyzja i bezpieczeństwo podania leku zwiększane są poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod lokalizacji mięśni – USG/EMG/elektrostymulacji) i odwracalną, mogą być przy tym powtarzane wielokrotnie. Ważne jest, aby zastosowanie tej metody było dobrze skoordynowane z innymi formami terapii. Zalecane jest, aby podczas kwalifikacji do ostrzyknięcia był obecny fizjoterapeuta, który wspiera lekarza w wyborze mięśni do ostrzyknięcia, a po zakończeniu zabiegu przeprowadza ćwiczenia (30 – 60 minut) w celu dobrego rozprowadzenia wstrzykniętej do mięśni substancji.

Farmakoterapia spastyczności

W przypadku braku skuteczności innych metod terapii lekarz może zdecydować o włączeniu doustnego leczenia farmakologicznego. W przypadku uogólnionej spastyczności o największym nasileniu, nie reagującej w sposób zadowalający na leki doustne może zostać podjęta decyzja o konieczności zastosowania pompy baklofenowej.

Ocena efektów terapii spastyczności

Ocena efektów terapii spastyczności jest prowadzona na bieżąco przy każdej terapii oraz w sposób bardziej kompleksowy co 4 do 8 tygodni. W ramach bieżącej oceny terapeuci omawiają z pacjentem efekty każdej terapii i informują pacjenta czy postępuje ona zgodnie z planem, czy na drodze do realizacji celów pojawiają się jakieś trudności. Ocena okresowa dokonywana jest przez lekarza lub terapeutę prowadzącego w oparciu o analizę dokumentacji medycznej prowadzonej przez cały okres terapii oraz konsultację z całym zespołem terapeutycznym. W ramach oceny tej przeprowadzane są takie same testy, jak na etapie diagnostyki, co umożliwia ilościową ocenę postępów terapii. Dodatkowym uzupełnieniem dokumentacji przebiegu procesu terapeutycznego są zdjęcia i filmy, które umożliwiają jakościową ocenę postępów terapii, a więc poprawę wzorców ruchu i innych zmian, które na pierwszy rzut oka mogą nie być widoczne dla pacjenta czy jego bliskich, a mogą mieć istotne znaczenie dla dalszego powrotu do zdrowia i samodzielności.

Poznaj naszych specjalistów:

Fizjoterapeuci

mgr Marianna Jarocka

Fizjoterapeuta

Terapeuci zajęciowi

Neurolodzy

dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

Neurolog, Specjalista rehabilitacji medycznej

Dietetycy

Planujesz rozpocząć terapię? Poznaj zasady przyjęć w Ośrodku Terapia Neurologiczna Samodzielni.

A jeżeli masz dodatkowe pytania – sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) lub skontaktuj się z nami.

KONTAKT

Umów się na wizytę

Rejestracja telefoniczna

pn-pt, 9.00-19.00

573 142 752

Rejestracja internetowa

Rejestracja 7 dni w tygodniu
przez całą dobę

Zaplanuj przyjazd

Terapia Neurologiczna Samodzielni

ul. Maurycego Mochnackiego 10
02-042 Warszawa

Poznaj nas lepiej

Wyślij zapytanie

Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie do jednorazowego kontaktu i nie zostaną umieszczone w żadnej bazie danych bez Państwa zgody.

NA SKRÓTY

Dla kogo

Gdzie

Specjaliści

Metody

Ośrodek

Terapia

 • Terapia indywidualna
 • Terapia stacyjna
 • Pionizacja
 • Trening lokomocyjny
 • Terapia zadaniowa
 • Instruktaże opieki nad pacjentem
 • Terapia Saebo
 • Terapia Spacecurl 3D
 • Terapia multimedialna
 • Fizykoterapia
 • Hydroterapia
 • Joga i trening oddechowy
 • Konsultacje lekarzy specjalistów
 • Leczenie toksyną botulinową
 • Badania EMG
 • Konsultacje dietetyczne
 • Terapia neurologopedyczna
 • Terapia neuropsychologiczn

Ośrodek

 • Oddział dzienny
 • Terapia ambulatoryjna
 • Terapia domowa
 • Poradnie specjalistyczne
 • Centrum Kompleksowej Terapii Spastyczności
 • Zasady przyjęć
 • FAQ
 • Efekty

Specjaliści

 • Lekarze
 • Fizjoterapeuci
 • Terapeuci zajęciowi
 • Neuropsycholodzy
 • Neurologopedzi
 • Dietetycy

O nas

 • Podejście
 • Badania Kliniczne
 • Dla specjalistów