Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak dobrać terapię?

Jeżeli są Państwo dopiero na początku doświadczeń z terapią i nie wiedzą Państwo od czego zacząć, rekomendujemy zapoznanie się z opisem ogólnego podejścia do terapii w różnych jednostkach chorobowych w zakładce Jednostki chorobowe oraz różnych form terapii w zakładce Terapia lub po prostu kontakt z naszą Recepcją w celu umówienia się na spotkanie w Ośrodku. Z przyjemnością porozmawiamy, oprowadzimy Państwa i opowiemy, jak przebiega typowy proces terapii i jak ją zaplanować.

Jeżeli wiedzą już Państwo jakiej terapii potrzebują, rekomendujemy umówienie się na konsultację, w oparciu o którą przygotujemy propozycję planu terapii. Jeżeli posiadają Państwo skierowanie na terapię nie starsze niż 3 miesiące, rekomendujemy umówienie się od razu na konsultację do fizjoterapeuty. W przeciwnym wypadku zapraszamy na konsultację u lekarza, który ustali aktualne wskazania i przeciwwskazania do terapii i skieruje Państwa do odpowiednich terapeutów.

Czym różni się terapia na oddziale dziennym od terapii ambulatoryjnej (w ośrodku) i terapii domowej? Skąd mam wiedzieć, z której skorzystać?

Generalnie terapia na oddziale dziennym jest przeznaczona dla pacjentów, którzy wymagają intensywnej, kompleksowej terapii, najczęściej z uwagi na przebyty niedawno (do 12, maksymalnie 24 miesięcy temu) udar, uraz lub przebytą operację.

Terapia ambulatoryjna (w ośrodku) jest przeznaczona dla pacjentów, którzy wymagają mniej intensywnej terapii, zazwyczaj w mniejszym zakresie (mniej rodzajów terapii), a więc gdy zakres uszkodzenia układu nerwowego jest mniejszy lub minął już dłuższy czas od udaru, urazu czy operacji.

Terapia domowa jest przeznaczona głównie dla pacjentów, których stan nie pozwala na transport i przebywanie w ośrodku.

Co to jest kompleksowa terapia neurologiczna?

Kompleksowa terapia neurologiczna oznacza terapię prowadzoną w różnych formach przez różnych specjalistów, którzy blisko ze sobą współpracują, aby uzyskać najlepsze efekty terapii. Dzięki temu mogą konsultować ze sobą postępy i wyzwania, jakie pojawiają się w toku terapii oraz dobierać i optymalizować częstotliwość i intensywność terapii.

Jak ustalić cele terapii?

Punktem wyjścia do ustalania celów terapii jest stan ogólny i funkcjonalny pacjenta. Lekarz i terapeuci ustalają go w oparciu o analizę historii choroby, wywiad z pacjentem i szereg testów. Dzięki takiej analizie nie tylko można określać cele dla dalszej terapii, ale także w przyszłości oceniać uzyskane efekty.

Ocena stanu wyjściowego pacjenta pozwala określić realne możliwości i potencjalne tempo powrotu do sprawności. Określając je, zespół terapeutyczny bazuje na swojej wiedzy i doświadczeniu, jednak należy pamiętać, że ocena taka jest zawsze bardzo trudna – nie uwzględnia bowiem wpływu motywacji pacjenta i jego bliskich, a także wiedzy na temat przebiegu przyszłego procesu terapeutycznego (np. występowania przerw w terapii i różnych okoliczności wpływających chociażby na motywację pacjenta).

Cele terapii są ustalane przez cały zespół terapeutyczny. Oprócz specjalistów zaangażowanych w terapię kluczowymi członkami tego zespołu jest pacjent i jego opiekunowie. Zwykle to pacjent lub jego opiekunowie określają co jest dla nich najważniejsze, a rolą terapeutów jest takie cele zweryfikować i ustawić w odpowiedniej kolejności wynikającej ze specyfiki procesu terapeutycznego.

Cele terapii neurologicznej są zwykle określane jako odzyskiwanie sprawności i samodzielności w konkretnych funkcjach, związanych z utrzymaniem konkretnej pozycji (np. samodzielne siedzenie), przemieszczaniem się (samodzielne obracanie się, przesiadanie na wózek, poruszanie się z pomocą chodzika, samodzielny chód) czy wykonywaniem konkretnych czynności (np. pokrojenie chleba, założenie butów, zapamiętanie numeru telefonu, wypowiedzenie konkretnych słów itp.). Ważne jest, aby terapia neurologiczna nie koncentrowała się na samych zdolnościach pacjenta do wykonania jakiegoś ruchu, ale na każdym etapie przyjmowała postać praktycznych umiejętności, poszerzających zakres samodzielności.

Jednocześnie istotne jest, aby myśląc o celach, nie ograniczać się wyłącznie do odzyskiwania sprawności ruchowej, ale także myśleć od razu o odzyskiwaniu samodzielności w życiu społecznym i, w miarę możliwości, zawodowym.

Jak ustalić częstotliwość i intensywność terapii?

Przy doborze częstotliwości (liczba terapii w tygodniu) i intensywności (indywidualny czas terapii) terapii bierze się pod uwagę zalecenia dotyczące terapii oraz możliwości i ograniczenia po stronie pacjenta. Generalnie, przyjmuje się, że terapia neurologiczna powinna być możliwie intensywna w pierwszym okresie po udarze czy urazie, gdy układ nerwowy podlega najszybszej regeneracji. Możliwie intensywna może przy tym oznaczać dla jednego pacjenta godzinę dziennie, a dla innego nawet kilka godzin dziennie. Wszystko zależy od stanu ogólnego i motywacji chorego. Układ nerwowy, a także mięśnie muszą nie tylko podlegać stymulacji, ale także mieć czas na regenerację. Oznacza to, że u każdego pacjenta trzeba znaleźć odpowiedni balans pomiędzy stymulacją i regeneracją tych układów. Dlatego też zwykle wstępne założenia dotyczące częstotliwości i intensywności terapii są weryfikowane w pierwszych tygodniach terapii, gdy terapeuci widzą, jak reaguje pacjent i jego organizm.

Zwykle przyjmuje się, że pacjenci w pierwszych miesiącach po udarze, urazie czy operacji powinni mieć zaplanowaną terapię do 5 dni w tygodniu po 2-5h dziennie, wliczając w to przerwy na odpoczynek. Taka intensywność wykazuje większą skuteczność potwierdzoną badaniami. Z czasem częstotliwość terapii jest zmniejszana do 2-4 dni w tygodniu, a po upływie 12 do 24 miesięcy rozpoczyna się okres terapii podtrzymującej, w ramach której terapia planowana jest zwykle na 2-3 raz w tygodniu. Przyjmuje się przy tym, że dla terapii poniżej 2 razy w tygodniu bardzo trudno jest określać konkretne cele.

Jak wybrać ośrodek rehabilitacji neurologicznej?

Wybierając ośrodek warto sprawdzić jego profil, zakres oferowanych usług, pracujących w nim specjalistów, a także wyposażenie.

Pod względem profilu większość ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce deklaruje specjalizację ogólną w rehabilitacji lub rozróżnia rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną. Ośrodków, które specjalizują się wyłącznie w terapii neurologicznej jest bardzo niewiele. Specjalizacja ta z kolei determinuje, jakimi pacjentami zajmują się terapeuci przez większość swojego czasu pracy. Warto więc mieć świadomość, że wybierając ośrodek o profilu ogólnym będą Państwo pod opieką terapeutów, którzy znaczną część swojego doświadczenia zdobyli zajmując się pacjentami po złamaniach czy kontuzjach, a tylko w ograniczonym zakresie zajmowali się pacjentami neurologicznymi.

Pod względem zakresu oferowanych usług, dla pacjentów neurologicznych ważna jest oferta terapii zajęciowej, terapii neuropsychologicznej i terapii neurologopedycznej. Specjaliści z tych obszarów to rzadkość na polskim rynku, a ich udział w terapii pacjentów po udarach, urazach, operacjach neurologicznych, a także ze stwardnieniem rozsianym czy chorobą parkinsona jest bardzo często konieczny.

Warto też sprawdzić, jakim wykształceniem i doświadczeniem legitymują się specjaliści zatrudniani w danym ośrodku. Warto zadać pytanie, czy ośrodek zatrudnia wyłącznie neurologów, czy także lekarzy specjalistów medycyny rehabilitacyjnej, a najlepiej lekarzy z obydwiema specjalizacjami, co daje umiejętność leczenia i zrozumienie procesu rehabilitacyjnego? Czy terapeuci wywodzą się z dobrych oddziałów o profilu rehabilitacji neurologicznej czy dopiero od niedawna zajmują się terapią neurologiczną? Warto też sprawdzić, czy ośrodek zatrudnia specjalistów, którzy pracują w wielu miejscach, czy buduje własny zespół. Ta ostatnia różnica będzie kluczowa dla możliwości współpracy całego zespołu terapeutycznego oraz przy zapewnieniu ciągłości terapii z danym specjalistą.

Nie bez znaczenia jest także wyposażenie ośrodka. Nowoczesny sprzęt, specjalnie dobrany pod pacjentów neurologicznych znacznie przyspiesza efekty terapii i czyni ją mniej monotonną, co przy wymogach dotyczących długości i intensywności terapii ma ogromne znacznie.

Czym różni się Ośrodek Terapia Neurologiczna Samodzielni od innych podmiotów oferujących rehabilitację neurologiczną?

Ośrodek Terapia Neurologiczna Samodzielni powstał z myślą o pacjentach neurologicznych. Większość naszych terapeutów 100% swojego dotychczasowego doświadczenia i aktualnego czasu pracy poświęca pacjentom neurologicznym.

Ośrodek specjalizuje się w leczeniu neurologicznym oraz poszczególnych formach terapii neurologicznej, w tym fizjoterapii neurologicznej, terapii zajęciowej, terapii neuropsychologicznej i terapii neuropsychologicznej. Naszą specjalnością jest kompleksowa terapia neurologiczna.

Specjaliści zatrudnieni w naszym Ośrodku swoją wiedzę zdobywali na najlepszych akademiach medycznych i uniwersytetach, a doświadczenie w wiodących ośrodkach klinicznych w Polsce i zagranicą. Większość naszych specjalistów pracuje wyłącznie w ośrodku Terapia Neurologiczna Samodzielni, część z nich dodatkowo rozwija swoje kariery naukowe w publicznych ośrodkach klinicznych i specjalistycznych. Daje im to możliwość codziennej bliskiej współpracy i koncentracji na naszych pacjentach.

Ośrodek jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do poszczególnych rodzajów rehabilitacji neurologicznej, w tym wyposażenie fizjoterapeutyczne, aparaty do fizykoterapii, w pełni wyposażoną kuchnię terapeutyczną, sprzęt do terapii zadaniowej, ortezę Saebo. W Ośrodku funkcjonuje też pracownia multimedialna z zaawansowanym sprzętem z biofeedbackiem, a więc urządzeniami służącymi do utrwalania prawidłowych wzorców ruchu w formie interaktywnych zajęć, dających użytkownikom informację zwrotną dotyczącą poprawności wykonywanych czynności.

Jak zapisać się na konsultacje w poradniach specjalistycznych?

Prosimy o kontakt z Recepcją ośrodka pod nr 22 658 14 64 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem warszawa@samodzielni.com.pl

Jakie dokumenty są wymagane przy zapisie na konsultacje?

Przy zapisie na konsultacje zostaną Państwo poproszeni o podanie podstawowych danych, obejmujących imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu.

Jak mam przygotować się do pierwszej wizyty w Ośrodku?

Proszę przywieźć ze sobą dowód osobisty lub paszport oraz wszelkie dokumenty dotyczące rozpoznania i historii choroby, w tym wyniki badań, wypisy ze szpitala. Jeżeli przyjmują Państwo jakieś leki, proszę zanotować ich nazwy lub zabrać ze sobą opakowania.

Przed przyjazdem do ośrodka mogą też zapoznać się Państwo z wzorami dokumentów, o których wypełnienie zostaną Państwo poproszeni.

Ile czasu przed wizytą mam przyjechać do Ośrodka?

Rekomendujemy, aby przyjechać 20 do 30 minut przed pierwszą wizytą. Czas ten jest potrzebny na wypełnienie wszystkich dokumentów.

Jak będzie wyglądał proces rejestracji na wizytę krok po kroku?

W Recepcji będą Państwo zobowiązani:

 • okazać dowód tożsamości (dowód lub paszport) – w każdym przypadku;
 • uzupełnić dane personalne w Karcie Rejestracji Pacjenta, na formularzu udostępnionym przez Personel Ośrodka;
 • wypełnić Ankietę Pacjenta;
 • okazać skierowanie, jeżeli Państwo posiadają;
 • przekazać wszelką Dokumentację medyczną, potrzebną do diagnozy, zaplanowania i realizacji planu Terapii, w tym przede wszystkim wszelkie dokumenty, które mogą wskazywać na przeciwwskazania do poszczególnych form Terapii.
Czy mogę upoważnić kogoś do uzyskiwania informacji na temat mojego stanu zdrowia?

Każdy Pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Ośrodku może złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania informacji o stanie swojego zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz do wglądu w Dokumentację medyczną lub o braku takiego upoważnienia.

Czy mogę wycofać się z planowanej terapii lub zabiegu?

Przed przystąpieniem do poszczególnych form Terapii i zabiegów Pacjent jest zobowiązany podpisać stosowne zgody na ich przeprowadzenie/wykonanie. W przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla Pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej. Pacjent ma prawo do odmowy przeprowadzenia/wykonania poszczególnych form Terapii i zabiegów po uzyskaniu odpowiedniej informacji.

Jak przeprowadzana jest kwalifikacja do terapii?

Warunkiem przyjęcia na Terapię do Ośrodka jest przedstawienie aktualnego, nie starszego niż 3 miesiące, skierowania na Terapię neurologiczną, wydanego przez lekarza neurologa lub lekarza specjalistę medycyny rehabilitacyjnej w formie oryginalnego zaświadczenia lub wypisu ze szpitala, zawierające informację na temat wskazań i ewentualnych przeciwwskazań do poszczególnych form Terapii realizowanych w Ośrodku, w tym w szczególności fizjoterapii, fizykoterapii oraz Terapii z zastosowaniem urządzeń multimedialnych. W przypadku braku www. dokumentu kwalifikacja do Terapii jest obligatoryjnie przeprowadzana przez lekarza w Ośrodku na koszt Pacjenta.

Co się dzieje, jeżeli występują u mnie przeciwwskazania do terapii?

W przypadku występowania przeciwwskazań do Terapii lub wybranych jej form, Ośrodek może odmówić Pacjentowi wykonania świadczeń medycznych. Pacjent może wnioskować o przeprowadzenie świadczeń medycznych na własne ryzyko, składając stosowne, pisemne oświadczenie, jednak o udzieleniu świadczenia medycznego na ryzyko Pacjenta każdorazowo decyduje Personel medyczny udzielający poszczególnych świadczeń medycznych.

Jak przygotowywany jest plan terapii?

W oparciu o skierowanie na terapię oraz badania diagnostyczne Pacjenta, Personel medyczny Ośrodka przygotowuje plan terapii, obejmujący listę rekomendowanych form terapii i ich intensywność. Plan terapii jest udostępniany Pacjentowi przez Personel Recepcji Ośrodka. Rozpoczęcie terapii wymaga pisemnej zgody Pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Jak ustalany jest grafik przyjęć pacjentów?

Pacjenci wymagający Terapii natychmiastowej są traktowani priorytetowo.

Planowanie terapii odbywa się w cyklach miesięcznych. W przypadku kontynuacji Terapii plan Terapii na kolejny miesiąc jest uzgadniany do 20 dnia miesiąca bieżącego w oparciu o wskazania do Terapii, rekomendacje Terapeuty prowadzącego oraz preferencje Pacjenta. W oparciu o plany Terapii indywidualnych pacjentów tworzony jest grafik przyjęć Pacjentów na kolejny miesiąc.

Jak dowiaduję się nt. mojego harmonogramu terapii?

Indywidualny harmonogram Terapii jest przekazywany Pacjentowi przez personel Recepcji fizycznie lub w formie elektronicznej (e-mail), w wyjątkowych przypadkach (brak poczty elektronicznej) telefonicznie.

Czy ktoś przypomina o wizytach/terapii?

Przypomnienia o wizytach są realizowane telefonicznie, sms-owo lub przy pomocy poczty elektronicznej za dzień przed terminem wizyty.

Czy mogę odwołać wizytę/terapię?

Odwołanie wizyty powinno nastąpić jak najwcześniej, aby umożliwić Recepcji zaplanowanie świadczeń medycznych innym Pacjentom. W przypadku odwołania wizyty przez Pacjenta do godz. 17.00 dnia roboczego poprzedzającego termin wizyty, Pacjent nie zostanie obciążony kosztami wizyty.

Czy ponoszę jakieś konsekwencje z tytułu odwołania wizyty/terapii?

W przypadku odwołania wizyty po godz. 17.00 dnia roboczego poprzedzającego termin wizyty lub niestawienia się na wizytę w umówionym terminie Pacjent ponosi koszty wydatków, jakie zostały poczynione w celu należytego wykonania usługi, zgodnie z art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego.

Jak przygotować się do terapii?

Pacjent zobowiązany jest do zgłaszania się w Recepcji w ustalonym terminie. Ze względów organizacyjnych niezbędne jest przybycie do Ośrodka z wyprzedzeniem, umożliwiającym przygotowanie się do Terapii (zaleca się być przebranym i przygotowanym do Terapii min. na 5 min. przed godziną jej rozpoczęcia).

Pacjent jest zobowiązany stawić się na Terapię w ubraniu umożliwiającym swobodę ruchów (np. dres) oraz czystym, zmienionym obuwiu. Z uwagi na bezpośredni kontakt Pacjenta i Personelu Medycznego Pacjent powinien przybyć na Terapię odświeżony oraz powstrzymać się od używania kosmetyków o intensywnej woni. Ośrodek jest wyposażony w pełne zaplecze, umożliwiające przebranie się, przechowanie ubrań i rzeczy osobistych oraz toaletę Pacjenta. Odzież wierzchnią Pacjenci pozostawiają w szatni.

Pacjent wymagający opieki powinien przybyć na terapię w towarzystwie Opiekuna prawnego lub faktycznego.

Przed rozpoczęciem Terapii Pacjent/Opiekun jest zobowiązany zgłosić Personelowi Medycznemu wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia, w tym przede wszystkim niewystępujące dotąd i/lub niepokojące objawy, mogące mieć wpływ na przebieg Terapii.

Czy mogę przywieźć swoje jedzenie i picie na terapię?

Pacjent może przybyć do Ośrodka z własnym wyżywieniem i napojami. W miarę możliwości Personel Ośrodka wskaże miejsce do przechowania pożywienia w lodówce oraz udzieli pomocy przy podaniu pożywienia

Ile trwa jedna terapia?

Terapia w ośrodku jest realizowana w jednostkach Terapii. Jednostka Terapii odpowiada 1h zegarowej, z wyjątkiem terapii neurologopedycznej, dla której jednostka terapii trwa ok. 45 minut.

Terapeuta w ramach jednostki Terapii w szczególności:

 • przygotowuje Terapię, w tym ustala z Pacjentem cele szczegółowe na daną jednostkę Terapii oraz dostosowuje miejsce Terapii i dobiera potrzebny sprzęt;
 • przeprowadza Terapię zgodnie z jej planem i bieżącymi uwarunkowaniami;
 • podsumowuje Terapię, w tym wypełnia Dokumentację medyczną Pacjenta, odkłada i dezynfekuje sprzęt wykorzystany podczas Terapii.

Minimalny czas Terapii to pół jednostki, odpowiadające 30 min. terapii. W przypadku realizacji Terapii w wymiarze pół jednostki, podział czasu na przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie Terapii powinien być proporcjonalny do podziału w ramach pełnej jednostki Terapii, chyba że terapia taka jest częścią dłuższych zajęć przeprowadzanych przez jednego Terapeutę, a przygotowanie i/lub podsumowanie Terapii może zostać przeprowadzone w ramach czasu wyodrębnionego z dłuższego bloku czasowego.

Co się dzieje, jeżeli spóźnię się na terapię?

W przypadku spóźnienia Pacjenta czas spóźnienia jest wliczany do czasu Terapii. W przypadku opóźnionego rozpoczęcia wizyty z powodów leżących po stronie Ośrodka, wizyta zostanie wydłużona o czas opóźnienia lub czas ten zostanie dodany do jednej z kolejnych wizyt.

Czy terapia w Ośrodku jest odpłatna?

Tak, ośrodek świadczy odpłatne usługi.

Czy ośrodek świadczy usługi w ramach NFZ?

Nie, na tę chwilę stawki oferowane w ramach kontraktu NFZ nie pozwalają prowadzić terapii o odpowiedniej jakości.

Skąd mogę dowiedzieć się na temat cen usług?

Podstawą do pobierania opłat za usługi jest cennik, dostępny w Recepcji oraz na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Oferta. Pacjent, zapisując się na wizytę akceptuje cenę usługi zgodną z aktualnym cennikiem i zobowiązuje się do jej uiszczenia przed rozpoczęciem wizyty.

Czy mogę dostać jakąś zniżkę na terapię?

W ofercie Ośrodka znajduje się szereg atrakcyjnych pakietów, dostosowanych do różnych celów terapii i intensywności. Jeżeli nie znajdą Państwo pakietu, dostosowanego do Państwa potrzeb, personel Ośrodka dobierze indywidualny plan terapii, a jeżeli jego wartość przekroczy 3 tys. zł miesięcznie, otrzymają Państwo rabat od wartości pakietu.

Kiedy mam zapłacić za usługę?

Opłaty za usługi są dokonywane przed ich rozpoczęciem.

W jaki sposób mogę zapłacić za usługi?

Ośrodek akceptuje płatności gotówką, kartą płatniczą oraz przelewem na rachunek bankowy Ośrodka, przy czym w przypadku płatności przelewem Pacjent jest zobowiązany przedłożyć potwierdzenie jego realizacji w Recepcji Ośrodka osobiście lub drogą mailową przed rozpoczęciem świadczenia usługi medycznej.

W przypadku realizacji Terapii w ramach usług pakietowych, obejmujących większą liczbę usług, wykupywanych przez Pacjenta jednorazowo, płatność jest realizowana w oparciu o fakturę, wystawioną przed rozpoczęciem korzystania z usług objętych pakietem.

W przypadku Pacjentów kontynuujących terapię w kolejnych miesiącach, którzy uiszczają płatności przelewem, faktura na kolejny miesiąc Terapii jest wystawiana na początku miesiąca po uzgodnieniu planu Terapii na ten miesiąc.

Co się dzieje, jeżeli odwołam z wyprzedzeniem już opłaconą terapię?

W przypadku odwołania opłaconych usług ze stosownym wyprzedzeniem, nie krótszym jednak niż do godz. 17.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień zaplanowanej usługi, usługi niezrealizowane w zaplanowanym terminie są realizowane w terminie późniejszym lub następuje zwrot Pacjentowi nadpłaconych środków. Zwrot za niezrealizowane usługi jest realizowany w sposób analogiczny do sposobu, w jaki Pacjent uiścił opłatę za usługi (odpowiednio zwrot gotówkowy, na kartę lub przelewem bankowym).

Czy mogę otrzymać fakturę za usługi?

Pacjent może otrzymać fakturę za opłacone usługi. Warunkiem otrzymania faktury jest przekazania oryginału paragonu fiskalnego.

Czy na fakturze za usługi może być inny tytuł?

Faktury za usługi są wystawiane w programie komputerowym zgodnie z tytułami usług, które zostały zrealizowane. Nie możemy tego zmieniać.

Czy mogę mieć wgląd w moją dokumentację medyczną?

Tak. Dokumentacja medyczna jest prowadzona i udostępniana, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii Dokumentacji medycznej i ich wydanie następuje za pokwitowaniem, na koszt wnioskodawcy.

Dokumentacja udostępniana jest Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta na pisemny wniosek. Podpis Pacjenta na upoważnieniu musi być złożony w obecności Personelu Ośrodka.

Udostępnienie Dokumentacji medycznej osobie uprawnionej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość, w Ośrodku. Po śmierci Pacjenta, prawo wglądu w Dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez Pacjenta za życia. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pacjenta kserokopia Dokumentacji medycznej lub wyniki badań diagnostycznych mogą być wysłane pocztą. W tej sytuacji Pacjent zobowiązany jest do złożenia stosownego upoważnienia podpisanego w obecności Personelu Ośrodka.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1.     w oryginale do wglądu w siedzibie Ośrodka;
 2.     poprzez sporządzenie jej kopii;
 3.     poprzez sporządzenie jej odpisów lub wyciągów.

Udostępnianie Dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez:

 1.     przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną Dokumentacją;
 2.     dokonanie elektronicznej transmisji Dokumentacji;
 3. przekazanie papierowych wydruków – na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów, wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana Pacjentowi nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez Pacjenta.

Po odbiór Dokumentacji medycznej należy zgłosić się w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu przygotowana do odbioru kopia Dokumentacji jest niszczona, a dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.

Czy ośrodek pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Tak. Opłaty mogą być pobierane w przypadku czynności administracyjnych, realizowanych na wniosek Pacjenta, a w szczególności:

 1. tytułem wydania odpisu, wypisu lub kopii Dokumentacji medycznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie;
 2. tytułem wydania zaświadczenia na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie

Cennik opłat za czynności, o których mowa jest dostępny w Recepcji Ośrodka oraz na stronie internetowej w zakładce Zasady świadczenia usług.

Czy mogę zobaczyć Ośrodek nie korzystając z jego usług?

Tak, zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego Ośrodka. Proponujemy wcześniejsze umówienie się na takie spotkanie, co pozwoli nam zapewnić Państwu opiekę ze strony naszego pracownika, który pokaże Państwu Ośrodek oraz opowie o tym, jak wygląda proces terapii neurologicznej.

Przed wizytą w Ośrodku prosimy też o zapoznanie się z poniższymi zasadami. Ustaliliśmy je, aby zapewnić naszym Pacjentom odpowiednie warunki do terapii.

W trakcie pobytu w Ośrodku Pacjenci są zobowiązani przebywać w miejscach, w których nie są świadczone usługi medyczne (poczekalnie, szatnie, toalety dla Pacjentów, pokój odpoczynku) lub wskazanych przez Personel Ośrodka.

Pacjenci Ośrodka nie mogą:

 1. samowolnie korzystać z aparatów pomiarowych, sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń;
 2.   samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej;
 3. wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia oraz pomieszczeń socjalnych, bez zgody Personelu Ośrodka;
 4.   zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej;
 5.   przebywać w Ośrodku poza godzinami przyjęć.
Czy mogę korzystać z telefonu i komputera w Ośrodku?

Korzystanie z urządzeń elektronicznych na terenie Ośrodka jest dozwolone pod warunkiem niezakłócania terapii oraz w sposób niepowodujący dyskomfortu u innych Pacjentów.

Ośrodek jest wyposażony w szybkie łącze internetowe wifi. Hasło do sieci jest dostępne w Recepcji Ośrodka.

Czy mogę wypić alkohol w trakcie wizyty w Ośrodku?

Na terenie Ośrodka istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.

Gdzie mogę zostawić rzeczy na czas terapii?

W Ośrodku znajdują się dwie szatnie (damska i męska) z szafkami zamykanymi na klucz. Nie odpowiadamy jednak za rzeczy będące własnością Pacjentów pozostawioną w szatni, szafkach lub pomieszczeniach Ośrodka. Dlatego, jeżeli przywożą Państwo ze sobą jakieś rzeczy wartościowe, rekomendujemy pozostawienie ich w depozycie w Recepcji Ośrodka.

Czy mogę umyć się przed lub po terapii?

Ośrodek dysponuje pełnym zapleczem sanitarnym. W damskiej i męskiej szatni znajdują się w pełni wyposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w skorzystaniu z nich, prosimy o zgłoszenie tego w Recepcji Ośrodka.

W jaki sposób mogę zgłosić swoje niezadowolenie z realizacji usług w ośrodku?

Pacjent lub jego Ustawowy Opiekun może złożyć Reklamację w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, innych spostrzeżeń dotyczących organizacji udzielanych świadczeń, oraz roszczeń finansowych lub rzeczowych z tym związanych, w formie:

 1.  pisemnie, na adres Ośrodka Terapia Neurologiczna Samodzielni ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.18, 02-366 Warszawa;
 2. poprzez kontakt mailowy na adres sekretariat@samodzielni.com.pl (korzystając z druku kontaktowego/zgłoszeniowego),
 3.   ustnie, do protokołu, sporządzonego przez Personel Recepcji.

W sytuacji, gdy Reklamacja dotyczy wydanego orzeczenia, zaświadczenia, opinii itp., Pacjent może dołączyć do druku zgłoszeniowego stosowne dokumenty będące podstawą zgłoszonej Reklamacji, w celu sprawniejszego rozpatrzenia Reklamacji.

W sytuacji, gdy Reklamacja zawiera w swej treści żądanie zwrotu/zapłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz Pacjenta, Pacjent ten powinien załączyć wszelkie dowody, które wedle niego świadczą o tym, iż poniósł szkodę związaną z reklamowanym świadczeniem.

Osoba przyjmująca Reklamację w formie pisemnej potwierdza pisemnie datę jej wpływu na oryginale pisma poprzez przystawienie pieczęci Ośrodka Terapia Neurologiczna Samodzielni. Oryginał pisma jest przekazywany do osoby rozpatrującej Reklamację, natomiast Pacjent otrzymuje potwierdzoną kserokopię.

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji zostały opisane w Regulaminie Składania i Rozpatrywania Reklamacji, dostępnym w Recepcji Ośrodka oraz na stronie internetowej w zakładce Zasady świadczenia usług.

Kiedy i w jaki sposób otrzymam odpowiedź na moją reklamację?

Wszystkie Reklamacje zgłoszone przez Pacjenta/Opiekuna Prawnego powinny być rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich wpływu do Ośrodka Terapia Neurologiczna Samodzielni.

W przypadku, gdy rozpatrzenie Reklamacji /skargi /wniosku w terminie 14 dni nie będzie możliwe również z innych przyczyn (np. wobec konieczności zasięgnięcia opinii lekarza), Dyrektor administracyjny informuje Pacjenta w terminie 14 dni od dnia wpływu Reklamacji o niemożliwości jej rozpatrzenia w tym terminie, podając jednocześnie przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia wpływu Reklamacji.

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji zostały opisane w Regulaminie Składania i Rozpatrywania Reklamacji, dostępnym w Recepcji Ośrodka oraz na stronie internetowej w zakładce Zasady świadczenia usług.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy zadać je w poniższym formularzu. Odpowiedź prześlemy mailowo.

KONTAKT

Umów się na wizytę

Rejestracja telefoniczna

pn-pt, 9.00-16.00

732 123 114

Rejestracja internetowa

Rejestracja 7 dni w tygodniu
przez całą dobę

Zaplanuj przyjazd

Terapia Neurologiczna Samodzielni
Władysława Korotyńskiego 5 lok. U3
01-121 Warszawa

ul. Maurycego Mochnackiego 10
02-042 Warszawa

Wyślij zapytanie

Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie do jednorazowego kontaktu i nie zostaną umieszczone w żadnej bazie danych bez Państwa zgody.

NA SKRÓTY

Dla kogo

Gdzie

Specjaliści

Metody

Ośrodek

Terapia

 • Terapia indywidualna
 • Terapia stacyjna
 • Pionizacja
 • Trening lokomocyjny
 • Terapia zadaniowa
 • Instruktaże opieki nad pacjentem
 • Terapia Saebo
 • Terapia Spacecurl 3D
 • Terapia multimedialna
 • Fizykoterapia
 • Hydroterapia
 • Joga i trening oddechowy
 • Konsultacje lekarzy specjalistów
 • Leczenie toksyną botulinową
 • Badania EMG
 • Konsultacje dietetyczne
 • Terapia neurologopedyczna
 • Terapia neuropsychologiczn

Ośrodek

 • Oddział dzienny
 • Terapia ambulatoryjna
 • Terapia domowa
 • Poradnie specjalistyczne
 • Centrum Kompleksowej Terapii Spastyczności
 • Zasady przyjęć
 • FAQ
 • Efekty

Specjaliści

 • Lekarze
 • Fizjoterapeuci
 • Terapeuci zajęciowi
 • Neuropsycholodzy
 • Neurologopedzi
 • Dietetycy

O nas

 • Podejście
 • Badania Kliniczne
 • Dla specjalistów