dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz Lekarz neurolog, specjalista medycyny rehabilitacyjnej

Doświadczenie zawodowe:
 • 2017-teraz – Terapia neurologiczna samodzielni,
 • 2012-teraz – kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • 2007-teraz – adiunkt, II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • 2006-2007 – asystent naukowy, II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • 2000-2006 – młodszy asystent, II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • 1999-2000 – asystent naukowo-dydaktyczny, Katedra i Zakład Higieny, Akademia Medyczna w Lublinie,
 • 1998-1999 – staż podyplomowy, SP ZOZ, Lubartów.
Wykształcenie:
 • 2014 – doktor habilitowany nauk medycznych na podstawie pracy „Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003-2012”, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
 • 2011 – specjalizacja z rehabilitacji medycznej,
 • 2006 – specjalizacja z neurologii,
 • 2004 – doktor nauk medycznych na podstawie pracy „Czynniki ryzyka, przebieg kliniczny oraz rokowanie w powtórnych udarach mózgu”, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
 • 1992-1998 – lekarz medycyny, Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Lublinie.
Dodatkowe umiejętności:
 • leczenie toksyną botulinową (spastyczność, dystonie, migrena),
 • plastrowanie dynamiczne (kinezjotaping),
 • wykonywanie badań USG Doppler duplex tętnic domózgowych w odcinku zewnątrzczaszkowym i USG przezczaszkowego.
Pełnione funkcje:
 • członek zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (od 2016),
 • konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dla województwa mazowieckiego (od 2015),
 • vice-prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej (2014-2016),
 • członek zarządu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (od 2014),
 • członek Rady Programowej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Medycznej (od 2013),
 • członek, założyciel i przewodniczący Sekcji Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (od 2008),
 • członek, założyciel i skarbnik Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nauk Neurologicznych PRONEURO (od 2008),
 • sekretarz grupy roboczej ds. neurologii Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD (2003-2008).
Publikacje:
 • autorstwo lub współautorstwo 29 publikacji oryginalnych w języku polskim i angielskim,
 • autorstwo lub współautorstwo 19 prac poglądowych,
 • autorstwo lub współautorstwo 4 opisów przypadków w języku polskim,
 • autorstwo 1 monografii naukowej,
 • autorstwo lub współautorstwo 6 rozdziałów w książkach naukowych,
 • autorstwo lub współautorstwo 121 abstraktów prac prezentowanych na zjazdach krajowych i międzynarodowych.
dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

Lekarz neurolog

Terapia

Terapia neurologiczna po udarach, uszkodzeniu nerwów obwodowych, urazach czaszkowo-mózgowych, przy Stwardnieniu Rozsianym, Chorobie Parkinsona i innych chorobach CUN.

Jednostki chorobowe

Specjalizujemy się w terapii pacjentów neurologicznych. Trafiają do nas pacjenci z chorobami i urazami centralnego układu nerwowego.

Historie pacjentów

Zobacz, jak nasi Pacjenci pokonują kolejne kroki, aby odzyskać samodzielność. Samodzielność, która czasami oznacza powrót do normalnego życia sprzed choroby, a w innym przypadku niezależność w czynnościach dnia codziennego.

Kolejne powiększenie zespołu

Od listopada do zespołu Terapia neurologiczna samodzielni dołączyła pani mgr Magdalena Karasowska-Deptuch - terapeuta neurologiczny zajęciowy, a od stycznia dołączy pani mgr Marianna Jarocka - fizjoterapeuta neurologiczny. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi...

czytaj dalej